तुझ्या एका नजरेत ईतकी ताकद आहे की;

त्यापुढं लाखो शब्द आणि करोडो अलंकार
निशब्द होऊन शेपुट घालुन बसतील.

शेवटचा ठोका टाकायलेलं ह्रदय
पुन्हा बाहत्तर ठोक्याकडे वळेल.

मेंदुतल्या अब्जावधी पेशींना
नवसंजीवनी मिळेल.

बंद डोळे सुद्धा
पापण्यांच्या कातडीला भेदून तुला पाहतील.

अशातच जर हसलीस तू गालातल्या गालात; मग तर वाळवंटातही नद्या वाहतील,

दगडातही झाडे उगवतील आणि
हाडा मांसाच्या शरिराला प्रेमाचे अंकुर फुटतील.

या दोन डोळ्यातले अंतर कमी करण्यासाठी हि दोन शरिरं रात्रंदिन झगडत राहतील कुणाचीही व कशाचीही पर्वा न करता.

कवी तथा लेखक : प्रा.विशाल गरड
दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०१८