फक्त बाॅलपेन ने रेखाटलेले शेतकऱ्याचे दुःख दाखवणारे चित्र