सोयीनुसार सोयाबीन घेतात
भाव पाडतात वेगाने
सोयीनुसार तेल गाळतात
मग भाव चढवतात वेगाने

मातीतल्याची किंमत नाही
तिथं कारखान्यात किंमत वाढते
माऊली रानातली इथं
अश्रू पुसत पीक काढते

मातीच्या सैतानांनो
मतांची तरी जाण ठेवा
रगात आटवून शेत पोसलंय
त्याचा तरी मान ठेवा

कवी : विशाल गरड
दिनांक : २३ सप्टेंबर २०२१