जीवनगौरव 2015 (पुणे)

बाना 2016 (मुंबई)

शिवगौरव 2016 (बार्शी)

शिक्षकरत्न 2016 (सोलापुर)

काव्यपुरस्कार 2017 (माढा)

अजिंठा पुरस्कार 2017 (परळी)

सह्याद्री पुरस्कार 2017 (पुणे)

समाजरत्न पुरस्कार 2017 (बार्शी)

आदर्श युवा पुरस्कार 2018 (अरण)

वक्तृत्व भूषण पुरस्कार 2018 (नांदोरे)

साहित्य पुरस्कार 2018 (चिखली)