रिंदगुड हा लघुकथासंग्रह लेखकाच्या नजरेला दिसलेल्या, ह्रदयाला भिडलेल्या आणि मनाला उमगलेल्या गोष्टींचा एक वास्तववादी समुह आहे. निसर्गाने सुचवलेल्या साम्राज्याला शब्दरूपी परिच्छेदांत थोडक्यात मांडुन त्यातुन आपल्याच जिवनातला अर्थ सांगण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न लेखकाने केला आहे.या पुस्तकातली प्रत्येक कथा एक सत्य घटना असुन स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहुन ह्रदयावर छापलेलं जस्सन तस्स शब्दांकरवी कागदावर उतरवलंय.रिंदगुड मधली एकही कथा वा प्रसंग लेखकाची प्रतिभा दाखवायची म्हणुन कल्पना करून रंगवलेली नसुन. यातल्या प्रत्येक कथेतला शब्दन शब्द मातीत पडणाऱ्या पहिल्या पावसाच्या थेंबा एवढा शुद्ध आहे.जगण्याची रिंद चांगली असली कि आयुष्यातला गुडनेस वाढतो सरतेशेवटी एवढंच लिहावंसं वाटतं कि लहानपणी चिखलात खेळण्याची सवय प्रत्येकालाच असते परंतु जाणतेपणी आयुष्याचाच चिखल होतो. तो होण्याआधी हा शब्दांचा चिखल अवश्य वाचा. नक्कीच तुमच्या भविष्याचे बांधकाम चांगले होईल.

- प्रा.विशाल विजय गरड
( वक्ता | चित्रकार | कवी | लेखक )