तुझ्या एका नजरेत ईतकी ताकद आहे की; त्यापुढं लाखो शब्द आणि करोडो अलंकार निशब्द होऊन शेपुट घालुन बसतील. शेवटचा ठोका टाकायलेलं ह्रदय पुन्हा बाहत्तर ठोक्याकडे वळेल. मेंदुतल्या अब्जावधी पेशींना नवसंजीवनी मिळेल. बंद डोळे सुद्धा पापण्यांच्या कातडीला भेदून तुला पाहतील. अशातच जर हसलीस तू गालातल्या गालात; मग तर वाळवंटातही नद्या वाहतील, दगडातही झाडे उगवतील आणि हाडा मांसाच्या शरिराला प्रेमाचे अंकुर फुटतील. या दोन डोळ्यातले अंतर कमी करण्यासाठी हि दोन शरिरं रात्रंदिन झगडत...
रोजची व्याख्याने, रोजचे काॅलेज, रोजचे लिखान आणि रोजचेच वाचन. यातुनही मिळाला थोडासा वेळ तर मग उचलतो पेन अन् गिरवीतो कोऱ्या कागदावर त्यातुनच मग निर्माण होते असे एखादे चित्र. माझ्या मनाची एकाग्रता वाढवण्यासाठी फावल्या वेळातही स्वतःला कलेत बुडवून घेतो म्हणूनच डोक्यातले शब्द जिथल्या तिथं उतरंडी सारखे बसवतो म्हणजे मग बोलायला उभारल्यावर ते माझ्या दिमतीला उभारतात. चित्रकला जोपासण्यामागचे हेच आहे रहस्य.
video
प्रा.विशाल गरड यांचे पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यातील संपुर्ण भाषण.
video
Vishal Garad giving a fabulous speech on the occasion of Shivjayanti at Dharashiv (Osmanabad). Contact : 8888535282