Home Tags Avni murder ? save tigers

Tag: avni murder ? save tigers

अवनीचा मर्डर ?

यवतमाळ जिल्हयातील पांढरकवढा येथे अवनी या वाघिनीला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. हैद्राबादचा नेमबाज नवाब शफात अली खान यांचा मुलगा असगरने वाघिणीला गोळी घातली. वाघिणीला फक्त बेशुद्ध करून कैद करा असा...