Home Tags Ball pen painting of Rajinikanth by Vishal Garad

Tag: Ball pen painting of Rajinikanth by Vishal Garad

© Rajinikanth | Ball Pen Painting

स्वतःची कला एकदा सिद्ध केली की मग तुमचा रंग गोरा का काळा, उंची कमी का जास्त, डोक्यावर केस आहेत का नाहीत, कपडे भारी का हलके असल्या गोष्टींना फारसं महत्व उरत नाही....