Home Tags Ball pen painting of Rose flower

Tag: Ball pen painting of Rose flower

© The Rose | Ball Pen Painting

प्रत्येकजण जेव्हा या फुलाला पाहतो तेव्हा त्या फुलाच्या सौंदर्यापेक्षा तिचेच सौंदर्य जास्त आठवत बसतो. त्या गुलाबात जेवढ्या पाकळ्या असतील त्याहून जास्त गुलाबी आठवणींचा तो गुलाब स्वतः साक्षीदार असतो. कुणी...

Watch This

Most popular