Home Tags Ban tik tok

Tag: ban tik tok

© टिक टॉक

आज टिक टॉक बंद झाले. माझे तर टिक टॉकवर अकाउंटच नव्हते पण कधी तरी विरंगुळा म्हणून मीही ते व्हिडिओ पाहायचो. तळागाळातील अनेक कलाकारांना टिक टॉक मुळे व्यासपीठ मिळाले ज्यांची...