Home Tags Diwali crakers memory

Tag: Diwali crakers memory

© ॲटमबाॅम्ब

फटाकड्यांचे कितीबी प्रकार येऊ द्या पण याची दहशतच वेगळी. बालपणी अॅटमबाॅम्ब उडवणे म्हणजे मोठं झाल्याचे लक्षण होतं. अंगणवाडी बालवाडीत फुलबाजे, झाडे, प्राथमिक शाळेत असताना टिकल्या आणि नागगोळ्या, माध्यमीक शाळेत गेलो की...