Home Tags Mulukhgiri front page

Tag: Mulukhgiri front page

© मुलुखगिरीच्या मुखपृष्ठाची गोष्ट

रविवारची ती एक सुंदर वेळ होती. पुस्तकाचे मुखपृष्ठ कसे असावे याचा विचार करत सोफ्यावर बसलेलो. व्याख्यान असो किंवा भाषण या दोन्हीत बोलतानाचा आत्मविश्वास हा शब्दांचा आत्मा असतो. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठातुनही तो आत्मविश्वास...

Watch This

Most popular