Home Tags Overtake

Tag: overtake

ओव्हरटेक

ड्रायव्हिंग करताना ओव्हरटेक हा कम्पल्सरी पार्ट आहे. आज ड्रायव्हिंग करताना समोर एक आयशर टेंम्पो चालत होता. खुप वेळ झाले ओव्हरटेक नाही करता आले. थोडे पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला की लगेच समोरून...