Home Tags Poet Vishal Garad

Tag: Poet Vishal Garad

© बायको

लग्ना आधीच्या स्वप्नात तूमामाने फोडलेल्या सुपारीत तूसाखरपुड्याच्या साखरेत तूलग्नाच्या मुंडावळीत तू चुलीतल्या निखाऱ्यात तूगॅसच्या फ्लेममध्ये तूतू भाकरीत, तू भाजीततू चपातीत, तू भातात घरातल्या...

© जाऊंद्या ना !

नेतेमंडळी वादग्रस्त आणि चिथावणीखोर विधाने करतात, प्रसार माध्यमे तेच ते अधोरेखित करून दाखवत राहतात. पक्षप्रेमापोटी किंवा व्यक्तिप्रेमापोटी सर्वसामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ते आमने सामने टोकाचा विरोध करतात. त्यातून जो संघर्ष आणि...