Home Tags Ranjitsinh Disale

Tag: Ranjitsinh Disale

© Global Guruji

He proved that if our work is consistent & creative then whole world appreciate it. He proved that whether you teach in small village & in small school but...

© जग जिंकलेला गुरुजी

गुरुजींना सात कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळाले यापेक्षा कितीतरी अब्ज मोठी गोष्ट ही आहे की त्यांनी मिळालेल्या बक्षिसातली अर्धी रक्कम सोबतच्या स्पर्धकांना दिली. ही माणसे अशीच जग जिंकत नाहीत त्याच्या...