Home Tags Village games

Tag: Village games

© विज्ञानाच्या कुशीत खेळ शोधताना

वीस वर्षापूर्वी शाळेत जर गुरुजींनी कधी विद्यार्थ्यांना आवडते खेळ विचारले तर सर्रास पोरं सुरपारंबा, लप्पा छप्पी, शिवना पाणी, लंगडी, लिंबू चमचा, गोट्या, कुया, लोमपात, चिर घोडी असे मैदानी...