प्रा.विशाल गरड यांचे पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यातील संपुर्ण भाषण.